KAPACITET
Pregled nacionalnih kapaciteta
CIKLUS
Kretanja i trendovi kapaciteta
DINAMIKA
Kapacitet i VETI pošiljake Migracije životinja sa farmi na farme Bolesti životinja Praćenje životnog ciklusa
PROJEKCIJE
Detaljni pregled Planiranje ulaganja u infrastrukturu Projekcije očekivanih migracija Analiza utjecaja bolesti životinja Praćenje životnog ciklusa Optimalne karakteristika farme Područja za povećanje efikasnosti