MEDIJI O NAMA

U okviru medijskih aktivnosti promovirali smo naš projekt kroz različite, pretežito digitalne kanale komunikacije. Osim društvenih mreža i nastupa na stručnim skupovima, objavljen je veći broj članaka te priloga u različitim emisijama. 

Besplatne licence Rep.hr

„Centar kompetencija predstavlja snažan apsorpcijski faktor digitalne transformacije i industrije 4.0. koji će pomoći ojačati konkurentnost poslovnih subjekata ruralnih područja, ali i ubrzati društveni razvoj i očuvanje naseljenosti ruralnih područja. Iako su poslovni subjekti ruralnih područja agilni u svom poslovanju neka od ponuđenih rješenja pružit će im automatizirane poslovne procese zahvaljujući kojima će se povećati konkurentnost poljoprivrednog sektora, osigurati zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih djelatnika te povećanje prihoda od prodaje za oko 20 posto.“ – naglasio je Domen Verdnik iz InfoDoma, voditelj CEKOM projekta.

b

Podrška odlučivanju - Rep.hr

Platforma predviđa da su na njoj s jedne strane stručnjaci iz različitih područja, sa svojim prethodnim iskustvima i područjima djelovanja te korisnici koji imaju potrebu donositi odluke u različitim poslovnim scenarijima. Komunikacija počinje prijavom problema ili potrebe od strane prijavljenog korisnika a platforma, temeljem podataka iz te prijave pronalazi i predlaže najprikladnijeg stručnjaka ili više njih, koji nakon uvida u problem prihvaćaju njegovo rješavanje. Slijedi suradnja na mreži kroz različite kanale te se prikupljaju dodatne informacije koje će pomoći u rješavanju problema. Ukoliko platforma prepozna problem za koji postoji ili konačno rješenje ili model (algoritam) po kojemu se on može riješiti, predložit će korisniku gotovo rješenje. Ukoliko takvo rješenje ne postoji, suradnjom stručnjaka i korisnika dolazi se do najbolje moguće odluke a potencijalna rješenja mogu predlagati i drugi korisnici, čime se postiže tzv. otvorena ili još šire, socijalna inovativnosti.

n

InfoDom i partneri - Cropc.net

Rad Centra kompetencija (CEKOM) kojeg je inicirala tvrtka InfoDom, kao nositelj projekta, zajedno s partnerima, Zavodom za informatičku djelatnost Hrvatske (ZIH) i Fakultetom organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI) te Inovacijskim centrom Nikola Tesla, kao suradnikom na projektu, ulazi u sljedeću projektnu fazu u kojoj će osigurati besplatne licence OPG-ovima za razvoj njihovog digitalnog ekosustava i nastaviti s razvojem agrotehnoloških rješenja

Promjene inicirane tehnologijom - Cropc.net

Prikupljanjem velike količine podataka dobiva se detaljan prikaz stanja nekog područja umjesto opće analize koju su prije provodili agronomi jednom mjesečno ili u najboljem slučaju tjedno. Analizira se gusta mreža točaka, a ne jedna ili dvije lokacije na 10 ili više hektara. Zbog toga je moguće sve daljnje aktivnosti, od zaštite, hranjenja tla, zalijevanja, sadnje ili berbe, vrlo precizno prilagoditi baš toj mikrolokaciji. Takva poljoprivreda naziva se i precizna a rezultira povećanom kvalitetom, većim urodom, manjim utroškom vode i zaštitnih sredstava te kraćim vremenom potrebnim za reakciju kod promjena ili potencijalnih rizika.

Što možemo naučiti od Nizozemaca? - Cropic.net

U sljedećih 40 godina, čovječanstvo mora proizvesti više hrane nego je ukupno proizvedeno u posljednjih 8.000 godina. Izazovi su ogromni a prirodni resursi ograničeni. Jedini izlaz je znanje i inovativnost. Drastična promjena pristupa svih dionika, od javnog sektora, preko znanosti do poslovnog svijeta po načelu trostruke uzvojnice (Triple Helix)

Ruralni razvoj i održivost - Poslovni dnevnik

Digitalna platforma koja razumije korisnika i povezuje subjekte ruralnog i zdravstvenog turizma

Jedan od načina koji podupire realizaciju tih procesa je digitalna platforma za distribuciju hrane i usluge doživljaja, upravo kroz ruralni i zdravstveni turizam. U fokusu ove digitalne platforme je distribucija poljoprivrednih proizvoda domaćih OPG-ova i usluga doživljaja ruralnih krajeva kao tržišne nišu za njihov plasman. Ruralni turizam gotovo u cijelosti uključuje i nudi neku vrstu usluge doživljaja ruralnih područja, dok kod usluga zdravstvenog turizam to nije slučaj. 

Baza znanja i razvoj kompetencija - Novi milenij

Razvijena su i programska sučelja (API) putem kojih se do baze znanja može pristupiti i kroz druge aplikacije ili web stranice. Dobar primjer za to je razvoj novih kompetencija potrebnih za korištenje suvremenih tehnologija i novih poslovnih modela u modernoj poljoprivredi putem platforme za učenje Performa 365. „Svaki korisnik sustava može, ovisno o svojoj ulozi u poslovnim procesima pronaći koje su im kompetencije najvažnije te koji sadržaji su potrebni za razvoj tih kompetencija. Uz to, nad pohranjenim sadržajima primjenjuju se tehnike umjetne inteligencije i strojnog učenja kako bi se istaknuli najčešće korišteni stručni termini te najčešći pojmovi pretraživanja.“ istaknuo je Boris Blumenschein, voditelj Projekta, te član Uprave InfoDoma.

InfoDom razvio platformu za agritehnološki sektor - IRT A

Kroz aktivnosti istraživanja i razvoja provedenih u projektu, stvoren je digitalni ekosustav agrotehnoloških rješenja za uspješnu komercijalizaciju CEKOM rezultata koji se odnose na razvoj mehanizama učinkovitijeg korištenja resursa primjene znanja i inovacija u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane, a sustav će kontinuirano povezivati međusobno komplementarne skupine poduzeća, ljudi ili stvari koji dijele standardizirana rješenja.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ