Kontrolne liste za samoprocjenu članova Food & Rural CEKOM ekosustava

Portal samoprocjene

Samoprocjena

Portal za samoprocjenu koristi članovima našeg ekosustava kako bi provjerili svoju usklađenost s propisima i standardima djelatnosti kojima se bave. Samoprocjena se sastoji od kontrolne liste s obveznim elementima (pitanja), opisima nedostataka i mjerama koje bi službena tijela poduzela ukoliko bi prilikom kontrole pronašla takav nedostatak. Riječ je ov rlo ozbiljnim mogućim posljedicama koje uključuju ne samo kazne nego i obvezu uništavanja nasada ili uzgojenih životinja, proizvodenog prehrambenog proizvoda ili kombinacije takvih mjera.  Preuzmite kontrolnu listu, preispitajte svoje poslovanje i uskladite ga na vrijeme sa svim obvezama. Osim zadovoljenja zakonskih obveza to povećava našu konkurentnost i poslovnu izvrsnost. 

Farme goveda

Kod nazdora farmi goveda najvažniji je Pravilnik o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje i njegovi zahtjevi na dobrobiti životinja i kompetencije zaposlenika, vođenje obveznih evidencija i način ishrane. 

Farme kokoši nesilica

I ovdje je osnovni propis Pravilnik o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje. Za farme kokoši nesilica najvažniji elementi su brigu o životinjama, veterinarsku skrb, zaštita od grabežljivaca, slobodni uzgoj, količinu svjetla i cjepljenje.

Objekti za preradu mlijeka

Osnovni propis je Pravilnik o higijeni hrane. Najvažniji elementi su zgrada  i prostor, higijenski uvjeti, temperatura, odvodnja, oprema, prijevoz/utovar/istovar i zbrinjavanje otpada.  

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ