Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 19 names in this directory beginning with the letter A.
ADME - Apsorpcija, distribucija, metabolizam i izlučivanje
Akronim u toksikokinetici za apsorpciju, distribuciju, metabolizam i izlučivanje ksenobiotika unutar organizma, odnosno opis puta nekog ksenobiotika od trenutka unosa do izlučivanja iz organizma

Agent
Organizacija ili pojedinac koji pronalazi izvorište, i/ili organizira nabavu ili prodaju bilo koje vrste hrane, hrane i/ili ambalaže. Ove aktivnosti mogu ili ne moraju se odvijati u skladu sa zahtjevima korisnika

Akreditacija
Postupak kojim mjerodavno tijelo daje formalno priznanje kompetentnosti certifikacijskog tijela za pružanje usluga prema međunarodnom standardu certifikacije

Akreditacijsko tijelo
Agencija koja ima jurisdikciju da formalno prizna nadležnost tijela za certifikaciju radi pružanja usluga certificiranja

Aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja
Kemijske tvari ili mikroorganizmi, uključujući viruse, koji imaju opći ili posebni učinak na štetne organizme ili na bilje, biljne dijelove ili biljne proizvode

Akutna izloženost
Kratkoročno izlaganje mikrobiološkoj ili kemijskoj opasnosti koje se najčešće odnosi na jednokratno izlaganje ili primijenjenu dozu za razdoblje od 24 sata ili manje

Akutna referentna doza
Procijenjena količina tvari u hrani ili vodi za piće koja može biti unesena u razdoblju od 24 h ili manje, bez značajnijeg zdravstvenog rizika za potrošača. ARfD se izražava kao masa kemijske tvari po kilogramu tjelesne mase

Akutna toksičnost
Štetni učinci koji se javljaju ubrzo nakon jedne ili višekratnih doza neke tvari primijenjenih tijekom 24 sata

ALARA
Razumno ostvariva niska razina (engl. As Low As Reasonably Achievable - ALARA). S obzirom na nemogućnost postizanja nultog rizika, primjenom ALARA pristupa omogućava se postizanje najniže moguće razine opasnosti koje se mogu ostvariti uzimajući u obzir tehnološke i ekonomske čimbenike

Alergen
Tvar (obično protein) koji može izazvati reakciju (alergijsku reakciju) posredovanu imunološkim sustavom

Alergenost
Sposobnost izazivanja neuobičajenog imunološkog odgovora koji dovodi do pokretanja alergijske reakcije

Analiza opasnosti
Proces prikupljanja i ocjenjivanja informacija o opasnostima i uvjetima koji vode do njihove pojave za određivanje onih koji su značajni za sigurnost hrane i zbog toga trebaju biti naznačeni u HACCP planu. Proces identifikacije opasnosti, točaka gdje se one mogu dogoditi, vjerojatnosti da se mogu dogoditi i utvrđivanje mjera za njihovu kontrolu

Analiza rizika
Koncept kojemu je cilj sprječavanje i smanjenje rizika porijeklom iz hrane, a sastoji se od tri međusobno povezana koraka: procjene rizika, upravljanja rizikom i komunikacije o riziku

Antigenost
Svojstvo pojedinih tvari koje uvedene u organizam pobuđuju tvorbu protutijela, odnosno imunološku reakciju

Antimikrobna otpornost
Sposobnost mikroorganizama da rastu u prisutnosti tvari posebno dizajniranih kako bi ih ubili. Do pojave otpornosti najčešće dolazi uslijed neprimjerene upotrebe antimikrobnih tvari

Apel
Zahtjev vlasnika shema za preispitivanje odluke GFSI odbora, zaposlenika GFSI-a ili osobe koja je ugovorena s GFSI-om

Aplikacija (prijava)
Dokument koji potvrđuje namjeru vlasnika sheme da traži priznanje GFSI-a za opseg priznanja

Audit
Sistematično i nezavisno ispitivanje koje se provodi kako bi se utvrdiloa učinkovitost HACCP sustava i da funkcionira kao što je predviđeno

Auditor
Osoba osposobljena za obavljanje revizije za ili u ime certifikacijskog tijela