Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 8 names in this directory beginning with the letter C.
Catering
Priprema i pribavljanje hrane koja se konzumira izvan doma, u određenom prostoru

Certifikacija
Postupak kojim akreditirana tijela za certifikaciju, temeljena na reviziji, pružaju pismenu potvrdu da zahtjevi i sustavi upravljanja sigurnošću hrane i njihova implementacija zadovoljavaju zahtjeve

Certifikacijsko tijelo
Davatelj usluga certificiranja, akreditiran od strane akreditacijskog tijela

Ciljevi sigurnosti hrane
Pojam koji izražava razinu opasnosti u hrani koja je podnošljiva u odnosu na odgovarajuću razinu zaštite

Ciljna granica
Unaprijed određena vrijednost za kontrolnu mjeru, koja će ukloniti ili kontrolirati opasnost u kontrolnoj točki

Ciljna populacija
Populacija koju se uzima u obzir pri procjeni rizika, kada se populacijom smatra skupina ljudi ili životinja koja je definirana skupom zajedničkih karakteristika (npr. zemljopisno područje, dob, spol, pasmina kod životinja itd.)

Ciljna tkiva ili organi
Za veterinarske lijekove, jestivo životinjsko tkivo (mišići, masti, jetra ili bubreg) odabrano za praćenje ukupnih ostataka u životinji. Obično je to, ali ne i nužno, tkivo s najsporijom stopom smanjenja ostataka. Za prehrambene aditive, onečišćivače i pesticide ciljna tkiva/organi podrazumijevaju biološko tkivo(a) ili organ(e) kod kojih je poznata biološka aktivnost/toksičnost tvari

Codex Alimentarius
Zbroj međunarodno priznatih standarda, pravila postupanja, smjernica i drugih preporuka vezanih za hranu, proizvodnju hrane i sigurnost hrane za uporabu. Prihvaćen je i u Hrvatskoj od strane vlasti. Hrvatski zavod za norme obavlja poslove informativne središnjice za poslove vezane za Codex Alimentarius u Hrvatskoj.