Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 21 names in this directory beginning with the letter O.
Obrana hrane
Postupak koji osigurava sigurnost hrane i pića iz svih oblika namjernog zlonamjernog napada uključujući ideološki motivirani napad koji dovodi do kontaminacije

Odgovarajuća razina zaštite
Razina zaštite koja se smatra prikladnom u zemlji koja je unutar svojih granica uspostavila mjere za zaštitu zdravlja ljudi

Odluka o certifikaciji
Davanje, nastavak, širenje opsega, smanjenje opsega, obustavljanje, vraćanje, povlačenje ili odbijanje certifikacije od strane tijela za certifikaciju

Odnos doza-odgovor
Odnos između količine tvari konzumirane ili apsorbirane od strane organizma, sustava ili (pod)populacije i promjene u tom organizmu, sustavu ili (pod)populaciji uzrokovane reakcijom na tvar. Odnos između veličine izloženosti (doza mikrobiološkog uzročnika ili toksin, itd.) i ozbiljnosti i/ili frekvencije štetnih učinaka na zdravlje koju uzrokuje (odgovor)

Odnos koncentracija-učinak
Odnos između izloženosti, izražen kao koncentracija, određenog organizma, sustava ili (pod)populacije, uzročniku određenim putem tijekom određenog vremena i veličine učinka na organizam, sustav, ili (pod)populaciju

Odstupanje
Neuspjeh postizanja kritičnih granica

Omamljivanje
Postupak koji, primijenjen na životinji, uzrokuje trenutni gubitak svijesti koji traje do smrti životinje

Onečišćivač/ kontaminat
Svaka tvar koja u hranu nije dodana namjerno, te se u toj hrani nalazi kao posljedica rukovanja hranom na razini: proizvodnje (uključujući primarnu proizvodnju i veterinarsku medicinu), prerade, pripreme, obrade, skladištenja i stavljanja na tržište ili kao rezultat onečišćenja okoliša. Definicija kontaminanta ne obuhvaća strane tvari kao što su primjerice komadići insekata, životinjske dlake i slično

Opasnost
Biološki (npr. Salmonella), kemijski (npr. dioksin, alergeni) ili fizički (npr. kruta, oštra strana tijela poput komada stakla, metala) agens u hrani ili stanje hrane s mogućnošću štetnog djelovanja na zdravlje

Opasnost za sigurnost hrane
Biološki, kemijski ili fizički agens u hrani ili stanje hrane koje može uzrokovati štetan učinak na zdravlje. Svaka tvar koja potencijalno može ugroziti zdravlje potrošača, neprihvatljiva kontaminacija, razmnožavanje ili preživljavanje nepoželjnih mikroorganizama i/ili proizvodnja ili postojanje neprihvatljivih proizvoda metabolizma u namirnici i/ili prisutnost ili kontaminacija kemijskim tvarima i/ili fizičkih dijelova

Operativni preduvjetni plan (PRP)
Utvrđen analizom opasnosti kao bitan u kontroli vjerojatnosti prepoznavanja opasnosti za sigurnost hrane i/ili onečišćenja ili širenja opasnosti za sigurnost hrane u proizvodima ili u proizvodnom okolišu

Opoziv
Uklanjanje zdravstveno neispravne hrane odnosno hrane za životinje s tržišta uključujući hranu odnosno hranu za životinje koja je distribuirana do krajnjeg potrošača te stoga uključuje komunikaciju s potrošačima

Opredijeljeni korisnik
Osoba ili organizacija iz maloprodajne / prehrambene ili proizvodne / proizvodne djelatnosti koja koristi ili će koristiti shemu navedenu u prijavi za priznavanje GFSIa

Oprema
Elementi koji se upotrebljavaju u radu hrane ili objekta za hranu koja se koristi za prenošenje ili preradu hrane ili hrane za životinje

Opseg priznavanja
Određeni sektor hrane ili hrane za životinje, ili pružanje povezanih usluga sigurnosti hrane, definira GFSI, za koje shema traži priznavanje

Opskrbni lanac hrane
Definirani niz aktivnosti u vezi s pružanjem hrane i hrane za životinje od primarne proizvodnje do potrošnje. U odnosu na GFSI uključuje aktivnosti povezane s hranom i prehrambenim industrijama

Organizacija
Skupina ljudi ili druge pravne osobe odgovorne za osiguravanje ispunjavanja proizvoda i, ako je primjenjivo, i dalje ispunjavaju zahtjeve na kojima se temelji certifikacija

Orijentacijska (screening) metoda
Predradnja kojom se utvrđuje prisustvo određenog potencijalno štetnog čimbenika u populaciji, kako bi se odredila potreba za eventualnom procjenom rizika

Ostaci veterinarskih lijekova
Ostaci bilo koje tvari primijenjene na životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane (meso, mlijeko, jaja, med itd.), bilo da su korištene u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe, ili za modificirane fizioloških funkcija ili ponašanja. To su najčešće ostaci antibiotika, antiparazitnih lijekova, hormonskih pripravaka itd.

Osuvremenjivanje/ažuriranje
Trenutačna i/ili planirana aktivnost radi osiguranja primjene najnovijih informacija

Ozbiljnost
Magnituda opasnosti ili ozbiljnost mogućih posljedica