Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 12 names in this directory beginning with the letter T.
Teratogenost
Svojstvo tvari da izaziva ili uzrokuje poremećaje u razvoju embrija ili fetusa

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti
Organizacija koja obavlja usluge procjene i koja može biti predmet akreditacije

Tjelesna masa (t.m.)
Tjelesna masa osobe/konzumenta izražena u kilogramima

Toksičnost/ otrovnost
Potencijal tvari da uzrokuju štetne učinke u živom organizmu

Toksikant/otrov
Svaka tvar koja može izazvati štetni učinak

Toksikodinamika
Proces interakcije kemijskih tvari s ciljnim mjestima u organizmu i posljedične reakcije koje dovode do štetnih učinaka ("što kemijska tvar čini organizmu")

Toksikokinetika
Proces unosa potencijalno toksičnih tvari u organizam, distribucija tvari i njihovih metabolita, biotransformacija koju prolaze i njihovo uklanjanje iz organizma ("sudbina kemijske tvari u organizmu")

Toksikologija
Znanost o djelovanju toksičnih tvari na organizam

Tolerancija
Specificirani stupanj variranja kontrolne mjere koja, ako je prijeđena, zahtijeva hitnu korektivnu mjeru

Tolerancija (kontrola patogena)
Sposobnost mikroorganizma da podnese posebne mjere kontrole okoliša (npr. zračenje, ekstremne temperature, biocide, dezinfekciju)

Transparentnost
Karakteristike procesa u kojem su znanstvene analize, ograničenja, pretpostavke, prosudbe vrijednosti, odluke i nesigurnosti izražene jasno, u potpunosti i sustavno, te dokumentirane i dostupne javnosti

Transportni spremnici
Plovilo u kojem se proizvod ili sirovine stavljaju ili drže tijekom skladištenja i distribucije