Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 9 names in this directory beginning with the letter F.
Fabrikacija
Postupak i materijali koji se koriste u izgradnji i održavanju mjesta ili objekta

Faktor nesigurnosti (sigurnosni faktor)
Faktor kojeg procjenitelji rizika primjenjuju za izračun referentne doze koja se smatra sigurnom ili bez značajnog rizika za zdravlje. Koristi se prilikom ekstrapolacije rezultata istraživanja na životinjama kada se utvrđuju vrijednosti za ljudsku populaciju. Vrijednost sigurnosnog faktora ovisi o prirodi toksičnog učinka, veličini i vrsti populacije koju treba zaštiti i kvaliteti dostupnih toksikoloških informacija

Faktor procjene
Brojčana vrijednost koja se koristi za ekstrapoliranje referentnih doza koje se smatraju sigurnim ili ispod kojih nije vjerojatno da će se dogoditi štetan učinak. Brojčane vrijednosti dobivene su eksperimentalnim određivanjem odnosa (doza-odgovor) pri procjeni izloženosti uzročniku

Faktori prijemčivosti/ podložnosti/osjetljivosti
Karakteristike za koje se smatra da će povećati prijemčivost/osjetljivost pojedinca na štetne zdravstvene ishode

Farmakodinamika
Grana farmakologije koja proučava djelovanja tvari i lijekova na biološke sustave u pokusnih životinja, ili čovjeka i životinja. Utvrđuje se učinak ispitivanih tvari, biokemijske promjene i mehanizam učinka

Farmakokinetika
Opis sudbine lijekova u tijelu nakon njihove primjene, uključujući i izračun njihove apsorpcije, distribucije, metabolizma i izlučivanja

Farmakologija
Znanost koja proučava kemijske tvari u smislu njihova djelovanja na živi organizam i upotrebe kao lijekova

Fetotoksičnost
Bilo koji toksični učinak na fetus koji proizlazi iz prenatalne izloženosti, uključujući strukturalne ili funkcionalne abnormalnosti ili postnatalne manifestacije takvih učinaka

Fizikalne opasnosti
Fizikalni onečišćivači su primjese i onečišćenja u hrani koji uključuju komadiće stakla, plastike, gume, metala (od sačme u ustrijeljenim životinjama do vijaka i sličnih dijelova procesne opreme), kosti, tkaninu, drvo, kamen, kukce, male životinje, hrđu itd. Ponekad i sama namirnica, temeljem svojih dimenzija i fizikalnih svojstava, može predstavljati opasnost