Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 9 names in this directory beginning with the letter H.
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points
Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke — predstavlja stručan, racionalan i sustavan pristup za analizu i upravljanje biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u cijelom prehrambenom lancu — od polja i farme do stola.

HACCP plan
Dokument pripremljen u skladu s načelima HACCP-a za osiguranje kontrole opasnosti koje su značajne za sigurnost hrane u dijelu lanca hrane koji se razmatra

HACCP trening
Od strane industrije priznat tečaj obuke od minimalno 2 dana na temelju Codex Alimentariusa

Hepatotoksičnost
Svojstvo tvari ili lijeka da oštećuje jetru

Higijena hrane
Uvjeti i mjere potrebni kako bi se osigurala sigurnost/prikladnost hrane u svim fazama tijekom primarne proizvodnje, prerade, transporta, skladištenja i pripreme hrane

Holistički pristup
Pristup u procjeni rizika koji uzima u obzir kompleksnost situacije iz stvarnog života

Hrana
Svaka tvar ili proizvod, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je konzumaciji ili se može opravdano očekivati da će ga ljudi konzumirati. Pojam hrane uključuje i piće, žvakaću gumu i bilo koju drugu tvar, uključujući vodu, koja se namjerno ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili obrade. Pojam hrane ne uključuje: hranu za životinje, žive životinje, osim ako su pripremljene za stavljanje na tržište kao hrana, biljke prije žetve, berbe ili pobiranja plodova, lijekove i medicinske proizvode, kozmetiku, duhan i duhanske proizvode, narkotike ili psihotropne tvari, rezidue i kontaminante

Hrana za posebne prehrambene potrebe
Hrana koja je posebno obrađena ili formulirana kako bi zadovoljila određene prehrambene potrebe koje postoje zbog posebnih fizičkih ili fizioloških stanja te specifičnih bolesti i poremećaja

Hranjiva tvar
Bilo koji element ili spoj potreban za metabolizam organizma, rast ili druge funkcije. Dijele se na one koji daju energiju i one koji daju podršku metaboličkim procesima u tijelu. Neki od njih su esencijalni zbog toga što se ne mogu sintetizirati u tijelu i moraju se dobiti iz hrane