Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 21 names in this directory beginning with the letter N.
Načelo predostrožnosti
U posebnim se okolnostima, kada se na temelju procjene dostupnih informacija utvrdi da postoji mogućnost štetnih učinaka na zdravlje, ali postoji znanstvena nesigurnost, mogu poduzeti privremene mjere upravljanja rizikom nužne za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja koju je EU odabrala, do pribavljanja daljnjih znanstvenih informacija potrebnih za opsežniju procjenu rizika

Način djelovanja
Slijed događaja koji objašnjava uočene promjene u nekom biokemijskom sustavu nastale kao posljedica djelovanja neke tvari

Nadležna institucija
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

Nadležnost
Pokazana sposobnost primjene znanja i vještina za postizanje željenih rezultata

Nadzor (monitoring)
Provođenje planiranog slijeda promatranja ili mjerenja parametara kontrole za ocjenu da je CCP pod kontrolom

Najgori mogući scenarij
Korištenje najvećih vrijednosti u modelu procjene rizika kako bi se u obzir uzeo najgori predvidljiv ishod

Najniža razina kod koje je uočen štetni učinak
Najniža količina tvari za koju je utvrđeno da uzrokuje štetni učinak na izloženoj populaciji

Najniža razina kod koje je uočen učinak
Najniža količina tvari za koju je utvrđeno da uzrokuje neki učinak na izloženoj populaciji

Najveća dopuštena količina (NDK)
Zakonski određena najveća koncentracija nekog kontaminanta u hrani i hrani za životinje

Nasumično uzorkovanje
Uzorak odabran iz statističke populacije na takav način da svaki pojedinačni uzorak ima jednaku vjerojatnost biti odabran

Neodgovarajuće za ljudsku konzumaciju
Hrana koja je neprihvatljiva za ljudsku potrošnju u skladu s namjeravanom uporabom, iz razloga onečišćenja, bez obzira na to da li je riječ o tvari ili na neki drugi način, ili zbog truljenja ili propadanja

Nepredviđeni audit dobavljača
Revizija planirana u definiranom programu, ali bez rasporeda određenog datuma programa

Neprikladno za prehranu ljudi
Hrana koja je neprihvatljiva za ljudsku potrošnju, u skladu s namjeravanom uporabom, iz razloga onečišćenja, bez obzira na to da li je riječ o nečijoj tvari ili na neki drugi način, ili zbog truljenja, kvarenja ili raspadanja

Nepristranost
Stvarna i percipirana prisutnost objektivnosti

Nesigurnost
Nedostatak znanja o čimbenicima koji utječu na procjenu rizika i mogu dovesti do netočnih ili pristranih rezultata procjena rizika i opasnosti. Nesigurnost se može smanjiti daljnjim istraživanjima

Neškodljiva hrana
Produkti koji su poznati ili se za njih može predvidjeti da će biti bezopasni za ljude temeljem procijenjenih unosa izvornog spoja

Nesukladni proizvod
Proizvod koji ne zadovoljava zahtjevima (to uključuje i nesiguran i neispravan proizvod)

Nesukladnost
Odstupanje proizvoda ili procesa od određenih zahtjeva, ili odsutnost ili neizvršavanje i održavanje jednog ili više potrebnih elemenata sustava upravljanja ili situacije koja bi na temelju raspoloživih objektivnih dokaza dovela do značajne sumnje u sukladnost onoga što dobavljač dobavlja

Niskorizična hrana
Kisela hrana<4.5 / Hrana s mnogo šećera ili soli / Suhi proizvodi (niski Aw), visok udio masti / hrana koja se čuva na sobnoj temperaturi

Normativni dokumenti
Dokumenti neophodni za pravilnu primjenu sheme

Nova hrana
Sva hrana koja se nije u značajnoj mjeri upotrebljavala za prehranu ljudi unutar Unije prije 15. svibnja 1997., neovisno o datumima pristupanja država članica Uniji