Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 8 names in this directory beginning with the letter Z.
Zajednički FAO/WHO stručni odbor za prehrambene aditive
Stručni odbor koji sudjeluje u prikupljanju i ocjenjivanju znanstvenih podataka vezanih za prehrambene aditive, kontaminante i ostatke veterinarskih lijekova u hrani te davanju preporuka o sigurnim razinama korištenja

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15)
Osnovni je dokument kojim se osigurava sustav sigurnosti hrane u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača te zdravstvene ispravnosti hrane.

Zapisi
Dokumenti koji pružaju objektivne dokaze o provedenim radnjama ili postignutim rezultatima

Zdravstvena tvrdnja
Označava svaku poruku ili izjavu koja nije propisima obvezujuća, uključujući i slikovno, grafičko ili simboličko predstavljanje u bilo kojem obliku, kojom se izjavljuje, sugerira ili naznačuje da ta hrana ima određena svojstva

Zdravstveno ispravna hrana
Podrazumijeva njenu neškodljivost za zdravlje i prikladnost za konzumaciju. Prema Zakonu o hrani (NN 81/13) subjekti u poslovanju s hranom obavezni su stavljati na tržište hranu koja je sigurna za potrošača.

Značajna promjena
Promjena standarda vlasnika sheme na upravljanje ili vlasništvo ili značajna promjena u sustavu upravljanja, standardnih ili normativnih dokumenata, što bi moglo ugroziti prepoznavanje sheme GFSI-a

Znanstveno mišljenje
Dokument koji donosi procjenu rizika o općenitim znanstvenim temama; ili procjenu zahtjeva za autorizaciju proizvoda, tvari ili tvrdnje; ili ponovnu procjenu rizika

Zoonoze
Zoonoze su bolesti koje se prirodno prenose između životinja i ljudi. Uzročnici zoonoza mogu biti bakterije, virusi, gljivice ili drugi uzročnici zaraznih bolesti