Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 16 names in this directory beginning with the letter D.
DALY
Izgubljene godine zdravog života – Zbroj potencijalno izgubljenih godina uslijed prerane smrti i godina produktivnog života izgubljenih uslijed nesposobnosti

Deterministička procjena
Temelji se na jednoj vrijednosti za svaki model ulaza i odgovarajućoj pojedinačnoj vrijednosti za model izlaza, bez kvantifikacije kumulativne vjerojatnosti ili, u nekim slučajevima, vjerojatnosti procjene s obzirom na sustave modelirane na stvarnom svijetu. Pojam „deterministički“ odnosi se na pristup kod kojeg se koriste numeričke pojedinačne vrijednosti; npr. aritmetička sredina (medijan) ili 95. percentil mjerene vrijednosti (kao što je unos hrane ili razina rezidua)

Dijagram tijeka procesa
Sistematično prezentiranje slijeda koraka ili operacija primijenjenih u proizvodnji ili preradi pojedine stavke hrane

Distribucija
Kretanje proizvoda ili sirovina kroz način prijevoza s jednog mjesta na drugo. Načini prijevoza mogu uključivati zrak, željeznicu, cestu i/ili vodu

Dobavljač
Organizacija koja opskrbljuje hranom, stočnom hranom, pakiranjem ili uslugom

Dobivanje podataka od stručnjaka
Sistematičan pristup objedinjavanju stručnih mišljenja koji može dati informacije bitne za odlučivanje uslijed nedostatka podataka dobivenih tradicionalnim znanstvenim istraživanjima. Stručna mišljenja temelje se na neobjavljenom znanju stručnjaka temeljenom na njihovom profesionalnom iskustvu

Dobra higijenska praksa (DHP)
Sve vrste prakse u pogledu uvjeta i mjera potrebnih za jamstvo zdravstvene ispravnosti i prikladnosti hrane u svim fazama lanca hrane

Dobra laboratorijska praksa (DLP)
Temeljna pravila koja se bave procesima efikasne organizacije i uvjeta pod kojima se laboratorijska ispitivanja primjereno planiraju, izvode, prate, bilježe i prijavljuju, kako bi se osigurali visoki standardi kakvoće i pouzdanost rezultata

Dobra proizvođačka praksa (DPP)
Temeljna pravila koja se bave procesima efikasne organizacije proizvodnje i osiguranjem definiranih standarda kakvoće u svim fazama proizvodnje, distribucije i pohrane kako bi se osigurala sigurnost i prikladnost hrane

Dobrobit životinja
Pojam se odnosi na reakciju životinja na uvjete u kojima žive. Zadovoljavajuća razina dobrobiti životinja postignuta je ako znanstveni dokazi ukazuju na to da je životinja zdrava, dobro uhranjena, sigurna, ako joj je udobno i ako je u mogućnosti izraziti urođeno ponašanje te ako ne pati od neugodnih stanja poput boli, straha i tjeskobe. Dobrobit životinja zahtijeva prevencije bolesti i veterinarsku skrb, prikladno sklonište, uzgoj, prehranu, humano rukovanje i humano ubijanje

Dodatak prehrani
Pripravak proizveden iz koncentriranih izvora hranjivih tvari (vitamini i minerali) ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom koji ima svrhu dodatno obogatiti uobičajenu prehranu u cilju održavanja zdravlja (kao što su aminokiseline, esencijalne masne kiseline, vlakna, biljne vrste, ekstrakti biljnih vrsta, mikroorganizmi, jestive gljive, alge, pčelinji proizvodi i druge tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom)

Domaćin
Živi organizam koji udomljava infektivnog uzročnika u prirodnim uvjetima

Donja granica
Granica minimalne izloženosti potencijalno štetnoj tvari (u pojedinačnom slučaju najčešće 0) ukoliko hrana sadrži zanemarive količine te tvari. U slučaju upravljanja rezultatima koji su manji od vrijednosti LOD-a ili LOQ-a, svakom takvom rezultatu se najčešće pridružuje vrijednost 0 i označava kao donja granica. Ovakva statistička obrada podataka ujedno označava najbolji mogući scenarij

Doza
Ukupan iznos tvari konzumirane ili apsorbirane od strane organizma, sustava ili (pod)populacije. Količina patogena koja je u interakciji s osobom ili životinjom

Dugoročno istraživanje toksičnosti
Istraživanje u kojem se životinje promatraju tijekom cijelog životnog vijeka (ili veći dio njihovog životnog vijeka) i u kojem se izloženost nekoj tvari odvija tijekom cijelog vremena promatranja ili njegovog značajnog dijela

Dugotrajna izloženost
Stalna ili ponavljana izloženost tvari kroz dugo razdoblje, u čovjeka obično nekoliko godina, a u životinja i biljaka kroz cijeli životni vijek