Pojmovnik – kontinuirano dopunjujemo sadržaj te Vas molimo da nam javite ukoliko želite da se neki pojam doda ili niste suglasni s nekim objašnjenjem. 

Pojmovnik

All | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 8 names in this directory beginning with the letter U.
Unakrsna kontaminacija
Kontaminacija hrane indirektnim uzrocima (preko osoblja, opreme, pribora, okoliša, sirovina)

Unos
Količina tvari (uključujući i hranjive tvari) konzumirana od osoba ili životinja, kao dio njihove prehrane (putem hrane, pića, pitke vode i dodataka prehrani)

Upravljanje incidentima
Proces prepoznavanja i upravljanja događajima na kojima se, na temelju raspoloživih informacija, postoji zabrinutost zbog prijetnji sigurnosti hrane za proizvod koji bi mogli zahtijevati intervenciju radi zaštite interesa potrošača, kao što je izolacija i uklanjanje iz opskrbnog lanca

Upravljanje rizikom
Proces odvojen od procjene rizika, koji se bavi razmatranjem mogućih rješenja prilikom donošenja odluka, uzimajući u obzir procjenu rizika kao i druge relevantne faktore koji utječu na zaštitu zdravlja potrošača te promicanje pravedne trgovine i, ukoliko je potrebno, odabiranje prikladnih preventivnih i kontrolnih mogućnosti

Usluga
Rezultat najmanje jedne aktivnosti na sučelju između dobavljača i kupca

Usmrćivanje
Postupak kojim se uzrokuje smrt životinje

Utvrđivanje prihvatljivosti/validacija
Pribavljanje dokaza da kontrolne mjere provedene prema HACCP planu i operativnim PRP-ima mogu biti učinkovite

Uzročnik
Kemijski, biološki ili fizikalni entitet koji ima sposobnost izazvati štetni učinak